Category Archive: Central Highlands

Cơm Tấm Mei – Cơm tấm Sài Gòn ở Đà Lạt

Quán này vốn nổi tiếng ở Đà Lạt rồi nên mình cũng không cần giới thiệu nhiều nữa heng, hồi xưa thấy có một quán Mei khác ở đường Bà Triệu nữa nhưng… Continue reading

Chuyện ăn uống ở Đà Lạt

Đáng lẽ bài viết này sẽ được giật tít theo kiểu “Đắng lòng thiếu nữ hai mươi tuội ngồi viết bài ẩm thực Đà Lạt trong cái thời tiết ba bải độ xê của Sài… Continue reading

Ăn gì ở Đà Lạt khi tui nghèo :))

Du lịch bụi Đà Lạt với kinh phí eo hẹp nên mục tiêu đề ra là ăn cái gì ngon mà rẻ (còn đặc biệt thì từ từ tính sau), tuy nhiên do… Continue reading