Đến Quảng Bình thì ăn cái gì ?!

Mình chỉ ở Quảng Bình có 1 ngày 1 đêm, mà hơn nửa ngày đã dành cho việc khám phá các thể loại hang động này kia rồi nên việc khám phá các… Tiếp tục đọc